Franchising: jaké má výhody a nevýhody?

Jak už to tak na světě chodí, všechno má své plusy a mínusy. I když by se mohlo zdát, že franchising nabízí spoustu výhod, také on má své nevýhody a rizika. Některé výhody může jedna osoba vnímat jako nevýhody. Vždycky je důležité podívat se na výhody či nevýhody franchisingu z hlediska svého vlastního podnikání. Franchising (nejen Extéria Market) je založen na sdílení: a to jak ze strany franšízora, tak ze strany franšízanta.

Co je franchising

Pokud se dvě společnosti dohodnou na spolupráci formou franchisingu, pak se z jedné stává franšízor a z druhé franšízant. Kdo je kdo? Franšízor je společnost, která je na trhu již zavedená, má zde svou silnou pozici. Je vlastníkem know-how, ochranné známky a franšízového paketu daného systému. Poskytuje franšízantovi podporu a pomoc, protože jeho úspěch je současně úspěchem franšízora a naopak. Franšízant je právnická nebo fyzická osoba, která dostane přístup k know-how zavedené firmy. Vstupuje tak do podnikatelského prostředí, které je již ověřené a znamená menší (i když rozhodně ne žádné) podnikatelské riziko.

Výhody franchisingu

  • Podnikání pod známou značkou.
  • Snadnější zahájení podnikání: franšízant využívá již osvědčený nápad a know-how, takže na trh nevstupuje úplně od nuly.
  • Specializované školení: franšízor poskytuje franšízantovi přesný postup práce, aby byla zachována kvalita produkované služby/zboží.
  • Podpora franšízora: franšízor může franšízantovi poskytnout mnohé pomoci. Tak například při hledání místa k podnikání, při zahájení podnikání. Pomáhá vyjednat výhodné podmínky s dodavateli, s náborem zaměstnanců, ale také v rámci právní a účetní péče.
  • Spolufinancování: franšízor může franšízanta podpořit také finančně.

Nevýhody franchisingu

  • Dodržování standardů.
  • Kontroly a pokuty.
  • Prodejní plány: na nich může záviset odměna franšízanta.
  • Franšízové poplatky: platí se počáteční, ale i pravidelné franšízové poplatky.

Podobné články