Jak to funguje v kovovýrobě

Jak to funguje v kovovýrobě? To se ostatně ptá každý, kdo chce v tomto oboru pracovat. Pokud lidé shání stálou a stabilní práci, hrnou se do kovovýroby, jelikož je to obor, který je společně se strojírenstvím považován za tahouna české ekonomiky. V současné době se navíc kovovýrobě daří, proto se pojďme podívat, jak to v tomto oboru funguje.

Stejně jako ve strojírenství, tak i v kovovýrobě hrají velkou roli hutní materiály. Bez hutních materiálů to opravdu nejde, jedná se o základ, bez kterého kovovýroba fungovat nemůže. Z hutních materiálů se vyrábí všechno, co nakonec putuje ke konečnému spotřebiteli.

K nejpoužívanějším hutním materiálům se řadí plechy, trubky, také jakly nebo mimo jiné i profily, ostatně to jsou materiály používající se také ve stavebnictví, kde mají zajímavé využití. Každý hutní materiál se však musí zpracovat, prochází hned několika zajímavými procesy, při nichž se mění do konkrétní a požadované podoby. Jakými procesy musí materiál procházet při velkosériové kovovýrobě?

Materiál se musí vylisovat

Lisovna a obrobna, to je první zastávka materiálu. V lisovně se za pomocí nejmodernějších technologie lisuje kov do takové podoby, v jaké by měl být. Lisování probíhá na výstředníkových nebo také na hydraulických lisech. V obrobně, která na lisovnu navazuje, se následovně zabezpečuje výroba dělených a ohýbaných polotovarů z kulatin nebo tyčí.

Následuje sváření, broušení a lakování

Svařovna a brusírna je další zastávka, která se nemine. Svařuje se zde na automatech nebo poloautomatech. Poté se pokračuje do lakovny s předúpravou, kde dochází k povrchové úpravě ocelových, hliníkových i pozinkovaných plechů, krytů a dalších profilů či trubek.

Následuje montáž, kompletace, balení. Tím vším se zabývají v kovovýrobě, tím vším se zabývají ve společnosti Steeltec.cz.

Podobné články