Naučte se na věc nahlížet z různých úhlů

Seberozvoj je velmi důležitý a měl by na něm pracovat každý z nás, bez ohledu na to, na jaké profesní úrovni je, popřípadě jaké má vytyčené cíle. Jednou z možností, jak si získat nadhled a pracovat na svém myšlení, je návštěva odborného kurzu. Ten je zpravidla vedený zkušeným rétorem a osobností, jež v oboru působí delší dobu. Skvělá příležitost, jak se naučit přistupovat k problémům kriticky a zároveň pochopit rozdíl mezi kritickým pohledem a kritikou, je otevřený kurz kritického myšlení.

Kurz s Františkem Hroníkem

Celodenní kurz, v němž je hlavním tématem kritické myšlení, vede František Hroník, přední český psycholog. Zabývá se především koučováním manažerů a otázkami z oblasti personalistiky. Rovněž působí jako konzultant a lektor programů pro management. Díky svým letitým zkušenostem s problematikou řízení lidských zdrojů vám dokáže nastínit otázky kritického myšlení. Na kurzu se dozvíte, jak prohloubit a podnítit využívání kritického myšlením v pracovním i osobním životě. Oceníte nové a zásadní informace o dopadech nekritického a stereotypního myšlení. Stejně tak se dozvíte o různých technikách kritického myšlení a naučíte se je aplikovat do praxe. Součástí kurzu je též naučit se orientovat ve velkém množství informací a odhalovat omyly a chybné argumenty.  Kromě toho, že je důležité se naučit kriticky myslet, stejně důležité je to s kritickým myšlením nepřehánět a poznat chyby a omyly v myšlení a rozhodování.

Neváhejte se přihlásit včas

Vzdělávání pomocí kurzů a přednášek je dnes velmi populární a účinné. Celodenní kurz vám pomůže prohloubit dosavadní zkušenosti a seznámit se s teorií i praktickými příklady. Součástí kurzu je samozřejmě občerstvení a pitný režim. Termíny kurzů se ale rychle plní, proto neváhejte a přihlaste se včas, ať se i vy můžete pochlubit certifikátem o absolvování kurzu.

Podobné články