Automatizace v PPC reklamě není tabu

PPC reklama je jedním z nejvyužívanějších nástrojů v celém světě internetu. Přistupovat bychom k ní měli stejně jako řadě jiných reklamních nástrojů, a to konkrétně tím stylem, že bychom ji měli pravidelně optimalizovat. A abychom si usnadnili trochu toho času, neměli bychom zapomínat ani na její automatizaci, která není rozhodně špatná. Naopak. 

Co se řeší v PPC reklamách automatizovaně?

V rámci PPC reklam se řeší automatizovaně hned několik úkonů, a to kupříkladu vytvoření kampaní. A je to pochopitelné, protože pokud má člověk vytvářet stovky nebo tisíce reklamních sestav stejného typu, a to navíc ručně, byla by to práce do konce života. A to rozhodně dělat nechcete a ve výsledku ani nemůžete. 

Kromě toho aktualizujte své kampaně. Automatická aktualizace vám také hromadu času ušetří, aniž by to mělo jakýkoli vliv na kvalitu. Minimálně se pozastavujte nad sestavami pro produkty, které jsou vyřazeny z nabídky. 

Automatizuje se dále kontrola, a to nad průběžným vývojem kampaní, nebo celkové vyhodnocování, a to konkrétně reporting nebo vytahování dat ze systému a podobně. 

Jak je možné automatizovat PPC reklamy?

Kampaně můžete v současné době aktualizovat mnoha způsoby. A to například pomocí automatických pravidel, která mohou například automaticky poslat informační e-mail. Kromě tohoto způsobu můžete využívat také Google Ads skripty, které zase umožňují prakticky jakékoli úpravy v kampaních, a to včetně zasílání alertů e-mailem a další. 

Samozřejmě můžete využívat i vlastní nástroj, který spárujete prostřednictvím API. To je atraktivní hlavně u velkých společností, které tyto nástroje využívají běžně. 

Ti menší zase využívají spíše nástroje třetích stran, a to zejména takové, které se vztahují na vytvoření nebo aktualizaci reklamních či produktových kampaní.

Podobné články