Za správné proškolení vašich zaměstnanců v BOZP a PO máte zodpovědnost vy

Na zdraví a bezpečnost práce ve vaší firmě pamatuje zákon, podle něhož je povinen bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) na svých pracovištích zajistit zaměstnavatel. Pokud jde o požární ochranu (PO), ukládá všem právnickým a podnikajícím fyzickým osobám povinnost zajišťovat požární ochranu ve všech prostorách, které užívají k provozování své činnosti. Firma tak musí zajistit pracovnělékařské prohlídky zaměstnanců.

Rozhodně byste tedy neměli nic podceňovat a svěřit se zkušeným profesionálům. V rámci prevence je totiž povinné školení zaměstnanců v oblasti BOZP a PO, jehož  obsah a průběh je upraven právními předpisy, stejně jako jeho dokladování.

Komplexní řešení povinností zaměstnavatele v oblasti BOZP a PO

Spolupráce s profesionály představuje v první řadě vstupní audit, v jehož rámci jsou vyhledána a vyhodnocena všechna možná rizika, je nastaven systém řízení BOZP a PO, proškoleny kompetentní osoby a je zřízena a zpracována dokumentace BOZP.

Pokud jde o školení zaměstnanců, v poslední době se stále víc osvědčuje e-learning. Moderní metoda umožňující interaktivní online kurzy s následným ověřením a vyhodnocením znalostí patří už k běžným nástrojům vzdělávání řadových zaměstnanců stejně jako managementu firmy.

Dokumentace BOZP jako jednoduché a snadno využitelné manuály

Pro účely BOZP musí zaměstnavatelé vést dokumentaci o prevenci rizik, školení i kontrolní činnosti. Musí být zadokumentován každý pracovní úraz, kontrola pracovišť i prověrky BOZP. K dispozici musí být průvodní i provozní dokumentace k jednotlivým zařízením, provozní řády i organizační směrnice. Všechny tyto dokumenty by měly být spravovány jako srozumitelné manuály s pokyny, podle nichž se mohou řídit všichni zaměstnanci, aniž by měli zkoušky odborné způsobilosti.

BOZP je obor dost široký, zahrnující spoustu povinností zaměstnavatele. Spolupráce s profesionální firmou vám zajistí jejich stoprocentní plnění. Poskytne vám také zastupování v případě kontroly státního dozoru.

Podobné články