Bezpečná likvidace nepotřebných dokumentů

Většině z nás se doma válí stohy nepotřebných dokumentů, prošlých smluv a těžko říct čeho všeho ještě. Stejný problém řeší řada podniků a firem majících citlivá data uložená nejen v písemné, ale též elektronické podobě. Kanceláře a úřady jsou sice vybaveny skartovacími zařízeními, větší objemy nepotřebných záznamů však nemají šanci zlikvidovat. Naopak bez problémů se tohoto úkolu zhostí společnost specializující se na bezpečné odstranění papírových i elektronických nosičů.

Od odvozu materiálu až po ekologickou skartaci

Vaším jediným úkolem bude příprava materiálu určeného ke skartaci. Veškeré další úkony zajistí pracovníci skartační firmy. Přizpůsobí se vyhovujícímu termínu pro odvoz dokumentů, které následně bezpečně přepraví do kamerami střeženého objektu, v němž dojde k ekologické skartaci. Jestliže se přeci jen obáváte úniku dat, lze se domluvit na osobní účasti při likvidaci odpovídající normám Národního bezpečnostního úřadu. Stejná organizace se podílí na pravidelné kontrole použitých strojů.

Znehodnocení dat v papírové i elektronické podobě

Skartace dokumentů Praha probíhá pomocí velkokapacitní skartovačky schopné znehodnotit papírový odpad, CD i DVD nosiče. Dále si poradí s prošlými občanskými a řidičskými průkazy, cestovními pasy nebo platebními kartami. Odpad lze společnosti předat v šanonech, popřípadě pytlech, které vám budou následně vráceny. Skartace je zpoplatněna částkou odvíjející se od druhu a množství odpadů. V tomto ohledu vás roztříděný odpad bez příměsí vyjde levněji, existuje ale možnost individuálního nacenění. S veškerým materiálem je nakládáno maximálně bezpečně a diskrétně s cílem zamezit sebemenšímu úniku svěřených dokladů a soukromých citlivých údajů.

Znehodnocený odpad o velikosti několika milimetrů je předáván k finálnímu zpracování do papíren. Celý proces skartace dokumentů probíhá metodou šetrnou k životnímu prostředí, což deklaruje protokol o ekologické likvidaci. Komplexní informace jsou k dispozici na http://ekoskart.eu/.

Podobné články