David Rusňák a investiční skupina DRFG

Investiční skupina DRFG byla založena v roce 2011 v Brně. Velmi rychle roste a výrazně prosperuje. Společnost DRFG se nejvíce specializuje na investice do telekomunikací, energetiky, zdravotnictví, nemovitostí, zdravotnictví i finančních služeb. Objevuje se ale také v dalších oblastech podnikání.

DRFG a podpora od studentů až k drobným investorům

Investiční skupina DRFG vlastní nejen dluhopisový fond, ale vydává i své DRFG dluhopisy. Do některých investičních nástrojů můžete investovat již od 100 korun. Následně pak společnost DRFG investuje do mnoha různých společností, vytváří spoustu nových pracovních příležitostí pro české občany, mimo jiné také podporuje nadané studenty pomocí projektu UNIFER. Společnost DRFG vede úspěšný podnikatel David Rusňák, který se přes společnost A PLUS podílí i na podobě nového hokejového stadionu v Brně. DRFG má k hokeji velmi blízko, současný svatostánek brněnského hokeje nese název DRFG Aréna.

V rámci investiční strategie dluhopisového fondu DRFG se pro klienty v roce 2016 očekává čistý výnos kolem 3 % p.a. David Rusňák ví, co dělá – ve fondech DRFG je kladen důraz na linearitu a předvídatelnost výnosu. První fond DRFG investuje zejména do korporátních dluhopisů s vysokým ratingem, také s vysokou kredibilitou a do dluhopisů EU bank. Fond je denominován do české koruny. Dosavadní čistá výkonnost dluhopisového fondu DRFG v roce 2016 je více než desetinásobně větší, než byl jeho maximální pokles v tomto roce. To je důkazem, že investoři nemusí mít obavu do tohoto fondu investovat. Hodnota spravovaného majetku společnosti DRFG je již přes 3 miliardy korun.

Pevné pilíře investiční skupiny DRFG

Druhý fond je zaměřený na komerční nemovitosti, kde se můžete stát spoluvlastníkem něčeho hmotného, hmatatelného. Investiční skupina DRFG doposud nejvíce investovala do nemovitostí, nově také do sítě lékáren pod značkou Na zdraví, anebo do poskytovatelů internetu. K zajímavým investicím patří i stavba teplárny na biomasu ve Šternberku a v plánu je výstavba dalších. David Rusňák si zcela uvědomuje obrovskou také hodnotu uloženou v zemědělské půdě. Protože tíhne k jižní Moravě, investuje do ní zejména v této oblasti.

Podobné články