Nemajetková újma a její řešení

Život s sebou přináší pohodové chvíle, ale i starosti, které se nikomu nevyhýbají. Některé dovedete vyřešit sami, s jinými však potřebujete pomoci. Odbornou právní pomoc určitě vyhledáte také v případě řešení problémů s nemajetkovou újmou. Jedná se o životní situace, jež nejsou ve většině případů dvakrát příjemné. Působí nepříznivě na psychiku člověka a život dělají komplikovanější.

Náhrada nemajetkové újmy

Představte si, že jste veřejně činná osoba, která se o sobě v novinách dočte spoustu lží a pomluv. Na psychické pohodě vám to opravdu nepřidá. Navíc pomluvy i lži žijí dále vlastním životem a ten váš vám velmi znepříjemňují. Jak se můžete bránit? Asi každý znáte známé rčení, že stokrát opakovaná lež se stane pravdou. Vzhledem k tomu, že tímto jednáním vám byla způsobena nemajetková újma, vy máte možnost se bránit prostřednictvím svých právních zástupců. Náhrada nemajetkové újmy se v tomto případě nazývá zadostiučinění a jeho cílem je způsobenou újmu dostatečně účinně odčinit – někdy stačí omluva na titulní straně novin, jindy je poskytnuto zadostiučinění v penězích.

Právní pomoc kvalitně a on-line

Potřebujete-li právní pomoc ve věci nemajetkové újmy, měli byste se obrátit na právníka, který se na tuto problematika specializuje. Jedním z nich je i advokát JUDr. Kazda, jež vykonává všeobecnou advokátní praxi, a to včetně práva občanského, trestního, pracovního, správního a obchodního. Ve své praxi se specializuje hlavně na pojistné právo, medicínské právo a vymáhání nároků z titulu majetkové a nemajetkové újmy na zdraví. Poskytne vám rovněž právní pomoc při nákupu nemovitosti v zahraničí – především v Itálii a Sardinii. Výhodou, kterou je nutné zdůraznit, je možnost konzultace právního problému on-line na dálku. Není proto nutné být přímo z Prahy, Nymburku či Poděbrad, v nichž JUDr. Kazda působí.

Podobné články