Povinnosti při bourání starého domu

Pokud vlastníte starý dům a rozhodnete se, že jeho demolice bude nejlepším řešením, musíte vyřídit několik formalit. Jinak se vystavujete hrozbě pokuty a popotahování po úřadech. Nejčastěji majitelé objektu nemají jasno v tom, zda na bourací práce potřebují povolení.

Kdy je potřeba povolení?

Obecně můžete bez povolení či ohlášení zbourat ty objekty, jejichž stavba rovněž povolení ani ohlášení nevyžadovala. Na rodinné domy, sklady, garáže, provozovny a podobné objekty je třeba povolení vždy. Toto povolení získáte jen s vypracovanou projektovou dokumentací, která bude obsahovat plány stavby, projekt demolice a souhlas sousedů. Pokud budete demolici provádět svépomocí, musíte získat prohlášení stavbyvedoucího doplněné o potvrzení jeho kvalifikace. V opačném případě musíte doložit, že demolici bude provádět specializovaná firma.

Výjimkou z tohoto pravidla jsou všechny stavby, ve kterých se nacházejí stavební prvky z azbestu. V takovém případě musíte žádat o povolení k demolici i tehdy, když se jedná o malou kůlnu. Zároveň takovou stavbu nemůžete zbourat sami, ale musíte si najmout specializovanou firmu či odborný dozor. Po demolici ještě musíte doložit, že demoliční suť byla zlikvidovaná řádným způsobem.

Stavební úřad má na posouzení vaší žádosti 30 dnů. Pokud nesplníte všechny zákonem dané podmínky, vyzve vás k nápravě. Pokud budou všechny dokumenty v pořádku, vydá vám tzv. demoliční výměr, který vás opravňuje k provedení demoličních prací.

Specifické situace

Pokud dům není zakreslen v katastru nemovitostí, čeká vás další nepříjemnost – musíte ho tam totiž nejdřív nechat zapsat. K tomu je třeba nechat ho změřit geodetem, vypracovat jednoduchou dokumentaci stavby a její zakreslení.

Náročnější proces vás čeká i tehdy, když je nemovitost umístěná v památkové zóně nebo je dokonce sama kulturní památkou. Ve druhém případě musíte nejprve požádat Ministerstvo kultury o sejmutí památkové ochrany z domu, což lze učinit jen z velmi závažných důvodů.

Podobné články