Specialisté vás zbaví nadměrného hluku

Vysoká míra hluku představuje problém v mnohých odvětvích. Ať už vezmeme v potaz elektrárny anebo strojírenský a jiný těžký průmysl, je třeba se na ni soustředit. Když překračuje stanovené meze, je třeba ji nějakým způsobem eliminovat. Rozhodně se vyplatí vsadit v tomto případě na profesionály, kteří dokážou navrhnout řešení přímo na míru a přizpůsobí se nastalé situaci. Jen tak dojde skutečně k potřebnému snížení hluku na minimum. Výbornou volbou je společnost SAI ATIS s.r.o., na jejíž služby se soustředíme podrobněji.

Akustická studie jako základ

Před aplikací tlumičů hluku je třeba najít zdroj nepřiměřeného hluku a změřit jeho přesnou intenzitu. Za tímto účelem realizuje společnost SAI ATIS s.r.o. profesionální akustické studie. Právě na jejich základě pak navrhuje přesná řešení spočívající v aplikaci konkrétního instalování tlumičů hluku, protihlukové stěny nebo dalších specifických záležitostí, které přesně padnou do daného prostředí.

Individuální efektivní řešení

Nadměrný hluk je nejčastěji problémem, který se vyskytuje v průmyslovém odvětví. Jednotlivé stroje dokážou pracovat sice spolehlivě, nicméně o tichém provozu nemůže být řeč. Právě proto musí být nainstalovány tlumiče hluku, které efektivně ochrání všechny pracovníky. Přípustná míra hluku je ostatně dána i zákonem. Zmiňovaná společnost na základě individuálního posouzení nainstaluje buď absorbční a rezonátorové tlumiče hluku, anebo protihlukové stěny a zástěny, případně také specifickou tepelně-akustickou izolaci.

Realizace protihlukových opatření

Protihluková opatření mohou být řešena přímo u zdroje konkrétního hluku, anebo v místě, kde dochází k jeho intenzivnímu šíření. Tlumiče hluku jsou také instalovány i s ohledem na jejich pozdější údržbu. Technici se k nim pak pohodlně dostanou a v případě jakýchkoli obtíží je dokážou opět opravit.

Podobné články