Oprava průmyslových podlah

Každá podlaha vyžaduje nejen odbornou instalaci, ale po určité době i opravu či renovaci. Betonové podlahy ve výrobních halách nebo v podzemních garážích jsou stejně jako ostatní podlahy, vystaveny velkému zatížení. Může dojít k popraskání podlahy, povrchovým výmolům a podobně. Je zde tedy nutná oprava, aby mohla být taková průmyslová podlaha dále k užívání. Na trhu služeb dnes existuje celá řada profesionálních firem, které zabývají nejen opravami takových podlah, ale v jejich portfoliu lze najít i čištění průmyslových podlah nebo bezpečnostní podlahové značení.

Vady průmyslových podlah

Vady lze rozdělit na dvě základní skupiny, na vady vnější, tedy viditelné a na vady vnitřní, tedy skryté. U druhé zmiňované skupiny je třeba poznamenat, že jde o daleko závažnější problém, protože je velmi posoudit rozsah poškození a přijmout včasná opatření k jejich opravě.

K těm nejčastějším vadám patří zejména výmoly, které se tvoří v důsledku nárazového zatížení na určité oblasti podlahy. Výrobní haly jsou opatřeny těžkou technikou a stroji nebo je zde velký pohyb vysokozdvižných vozíků a podobně. Vibrace jsou zase důsledek trvalejšího dynamického zatížení výrobních strojů. K renovaci či opravě takovýchto podlah lze použít speciální směsi. Odborníci si s tím jistě poradí. Je třeba ale dodržet správný technologický postup, aby práce na opravách průmyslových podlah byla kvalitní. Moderní technologie v současné době nabízejí inovativní metody pro jakékoliv opravy průmyslových podlah. Navíc mnohdy poskytují daleko lepší vlastnosti.

Značení průmyslových podlah

V každém výrobním závodě se zaměstnanci mohou setkat i s velmi důležitým bezpečnostním značením na podlahách. Jde například o bezpečnostní podlahové značení, jež udává směr, a prostor, kterým se pohybují vysokozdvižné vozíky nebo samotní zaměstnanci. Dále to může být označení prostoru, který je vyhrazen pro hydranty nebo hasicí přístroje, značení výrobních prostor, vyznačení paletových míst, označení míst s rizikem pádu a podobně. Takovýchto bezpečnostních a informativních značení průmyslových podlah je mnoho a stejně jako opravy průmyslových podlah provádí odborná firma, i v tomto případě se lze obrátit na profesionály v této oblasti.

Podobné články