Recyklace kovů se stále vyplatí

Recyklace kovů má v České republice dlouholetou tradici. I když jsou nyní podmínky pro výkup kovového odpadu stíženy, stále se vyplatí. Za jeho třídění a odevzdání ve sběrně dostanete zaplaceno, a navíc přispějete k ochraně životního prostředí.

Velmi vysoké procento českých domácností třídí odpad. Ve většině případů se jedná o obaly, které pak dále nosí do barevných kontejnerů určených na sběr skla, papíru nebo plastu. Česká republika je jednou z nejúspěšnějších zemí, co se týče třídění odpadu. Zpracovaný materiál je místo toho, aby skončil na skládkách, používán pro výrobu dalších produktů.

Svůj smysl však má i recyklace kovů. Proč by se starý kov měl povalovat v přírodě a na skládkách, když může dále sloužit dobré věci? Po zpracování kovů je v hutích a slévárnách získáván materiál, ze kterého mohou vznikat další kovové výrobky. Navíc, recyklovaný kov oproti surovému kovu šetří náklady výrobního procesu. Výkup kovového odpadu a kovového šrotu provádějí sběrny po celé České republice.

Podmínky výkupu kovového odpadu

Od března roku 2015 došlo ke změnám podmínek výkupu kovů. Vzhledem k častým krádežím kovových předmětů a nekontrolovatelnému výkupu tohoto materiálu, vzniklo nařízení, které sběrnám zakazuje platit za vykoupený kov v hotovosti. Pokud toto pravidlo poruší, hrozí jim pokuta až do výše 1 milionu Kč.

Sběrny zpravidla přijímají ocelové a litinové třísky, lehký a těžký kovový šrot nebo kusový litinový odpad.

TSR Czech Republic, s.r.o.

Výkupem kovového šrotu a kovového odpadu v ČR se zabývá společnost TSR Czech Republic, s.r.o. Kovový odpad je možné odevzdat na mnoha pobočkách po celé České republice. Více informací naleznete na www.tsrcr.cz.

Podobné články