Trendy v oblasti klimatických závazků firem a společností

Klimatický reporting a uhlíková stopa společností na vzestupu

Rok 2020 byl začátkem klíčového desetiletí v boji proti globální změně klimatu. Na základě zprávy Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC) nám nyní zbývá méně než deset let, abychom se vyhnuli nejkatastrofálnějším dopadům změny klimatu. Ani pandemie COVID19 výrazně nepomohla ke snížení globálních emisí a stále tak nedošlo k dosažení maxim vypouštěných emisí, natož k začátku jejich výrazného snižování. Přes všechny negativní zprávy je pozitivní, že v posledních letech došlo k výraznému nárůstu počtu firem, které se zavazují k uhlíkové neutralitě a klimaticky odpovědnému podnikání.

Tyto firmy začleňují odpovědné podnikání do své business strategie a produktů, zavazují se k pravidelnému měření a sledování uhlíkové stopy společnosti a usilují o snížení svého environmentálního dopadu. Mnohé z nich chápou agendu klimatické změny nejenom jako riziko, ale také jako novou obchodní příležitost. Probíhající transformace globální ekonomiky na cestě k uhlíkové neutralitě se nevyhne žádnému oboru a s očekávaným objemem 120 trilionů USD se má jednat o největší změnu ekonomiky od počátku industrializace. Společnosti, které půjdou této změna naproti a budou aktivní, mají nyní jedinečnou příležitost ujmout se vedoucí role.

Mezi pozitivní trendy v udržitelnosti lze zařadit

•Tlak investorů, bank a zákazníků na výpočet uhlíkové stopy a klimatických plánů roste. Většina finančního sektoru již zohledňuje environmentální faktory při rozhodování o směřování svých financí.

•Klimatický reporting je na vzestupu – 83 ze 100 největších světových společností reportují v souladu se nefinančním klimatickým standardem TCFD a poprvé v historii 50% společností, které vydávají nefinanční reporty zveřejnilo hodnocení klimatických rizik a příležitostí. 9600 společností také podalo zprávu o uhlíkové stopě své firmy do projektu Carbon Discosure Project (CDP), což znamenalo nárůst o 17% oproti předchozímu roku. Nově i Google přidal pro širokou veřejnost při vyhledávání ceny akcií informaci, jak si stojí firma z hlediska nefinančního reportingu.

• Rok od závazku EU a Británie dosáhnout klimatické neutrality do roku 2050 již nechybí pojem Net Zero a uhlíková neutralita ve slovníčku většiny firem. Počet společností, které se k ní zavázaly vzrostl z 25% na 45% z celkového počtu společností obchodovaných v burzovních indexech CAC 40, DOW 30, FTSE 100 a IBEX 35. Společnosti také začínají přijímat ambicióznější klimatické cíle a pravidelně kalkulují a vykazují uhlíkovou stopu své organizace.

• Obnovitelné zdroje energie jsou na vzestupu a jejich využití a výroba v rámci společností roste. Letošní rok není výjimkou a v DOW 30 je to až 97 % společností, které používají pro alespoň část svých provozů obnovitelné zdroje energie.

• Společnosti zaměřené na spotřebitele více podporují opatření v oblasti klimatu – sektory FMCG Energy, Water & Multiutilities a IT jsou častěji nuceny odpovídat na volání svých spotřebitelů po větší míře zapojení do klimatické agendy a rychleji na trh uvádí nízkouhlíkové, a dokonce uhlíkově neutrální produkty a služby. Tyto firmy uznaly, že udržitelné strategie mohou představovat novou příležitosti pro jejich podnikání.

výpočet uhlíkové stopy

Navzdory pandemii koronaviru, která od roku 2020 celospolečensky dominuje, nebyl tlak společnosti na vlády a firmy nikdy vyšší. Široká veřejnost, spotřebitelé a investoři jsou nyní dobře informováni a vyžadují více odpovědnosti a zapojení od soukromého sektoru. Je pozitivní, že společnosti přebírají tuto větší odpovědnost a usilují o větší transparentnost svého dopadu na životní prostředí či uhlíkovou neutralitu.

Přestože současný pokrok směrem k dosažení cílů stanovených v Pařížské dohodě zaostává, doufáme, že se společnosti budou i nadále posouvat vpřed navzdory současnému nedostatku globální spolupráce a že rok 2022 bude ještě lepším rokem pro opatření v oblasti změny klimatu.

Zajímá-li vás trendy v oblasti udržitelnosti, udržitelné strategie či výpočet uhlíkové stopy, kontaktujte nás. Poradenská firma Sustainables s Vámi tuto problematiku ráda prodiskutuje a případně připraví návrh projektu ať už v oblasti měření uhlíkové stopy či strategií udržitelnosti.

Podobné články