Koupě ready-made společnosti jako jedna z možností, jak začít podnikat

Vlastně jste si ani nemysleli, že to bude tak jednoduché. Svůj původní záměr založit zcela novou společnost s ručením omezeným jste změnili a zakoupili jste si ready-made s.r.o.. Tento krok vám ušetřil spoustu náročné administrativy a hlavně času, kterého nikdo v současné hektické době nemá nazbyt. A s předzaloženou společností bez historie nebo i s historií můžete ihned začít své podnikání.

Výhody ready-made společností

Uvažujete o rozvoji své podnikatelské činnosti a zároveň se vám ale nechce dlouho čekat na založení zcela nové firmy včetně registrace k daním a DPH? Pak pro vás je tím nejlepším řešením koupě již předpřipravené firmy. Tzv. ready-made společnost nabízí zajímavé výhody. Všechny společnosti prodávané firmou Eprenur mají již splacený základní kapitál v plném rozsahu, nemají žádné dluhy, závazky ani pohledávky a pokud se jedná o prodej s.r.o. bez historie, nikdy nebyly aktivní, co se podnikání týká. Přitom v ceně jsou zahrnuté jakékoliv změny ve společnosti, například i změna sídla nebo jména společnosti. Jedná-li se o prodej s.r.o. s historií, pak tato společnost již v minulosti vykonávala podnikatelskou činnost. Každá ready-made společnost s ručením omezeným disponuje:

  • zápisem v obchodním rejstříku,
  • registrací pro daň z příjmu,
  • přiděleným IČ i DIČ,
  • oprávněním k provádění podnikatelské činnosti.

Sídlo společnosti přitom není omezeno pouze na Českou republiku, lze tak zakoupit i společnost se sídlem ve Slovenské republice, Velké Británii či USA, přičemž seznam prodávaných s.r.o. historií je stále aktualizován.

Rychlost prodeje je na prvním místě

Nikdo nechce zbytečně čekat, protože čas je drahý. Proto i ready-made společnost může být vaše během velmi krátké doby po uhrazení všech poplatků s prodejem spojených. Vy si vyberete ze seznamu volných společností tu, která se vám nejvíce líbí. Před samotným prodejem s.r.o. s historií máte možnost si prohlédnou její rozvahu i výkaz zisků a ztrát. Okamžikem podpisu smlouvy o převodu obchodního podílu jste jejím společníkem a zaplacením poplatků získáváte právo jednat za společnost samostatně v plném rozsahu. Při prodeji s.r.o. s historií se prokazujete pouze platným občanským průkazem nebo pasem.

Nabídku prodávaných s.r.o. s historií lze konzultovat s odborníky firmy Eprenur, a to buď telefonicky, nebo prostřednictvím formuláře na webových stránkách firmy.

Podobné články