Prestižní studium MBA můžete začít ihned

Patříte-li mezi lidi, kteří na sobě neustále pracují, a pokud je pro vás důležité se ve své profesi zdokonalovat, možným nástrojem pro tuto seberealizaci je celoživotní vzdělávání. Jednou z institucí, která tento druh studia zajišťuje je také European School of Business Management SE.

Manažerské a právní vzdělávání na ESBM

Svět businessu, práva, financí a dalších souvisejících oborů prochází neustálými změnami. Je nezbytně nutné na tyto proměny reagovat. A právě od aktuální poptávky po perspektivních a potřebných oborech se odvíjí také nabídka vzdělávacích programů MBA nebo LLM. V nabídce objevíte třináct různých specializací. Garance otevření se vztahuje na každý prezentovaný obor. Studium je rozděleno na tři bloky, ty se dále člení na jednotlivé moduly. První blok je společný pro všechny studenty, druhý se odvíjí od zvolené specializace, třetí závěrečný blok si pak sestaví student sám podle svých preferencí, vybírat může z více než desítky nabízených modulů. 

Moderní forma studia

Zahájení studia ani podání přihlášky se nevztahuje k žádnému konkrétnímu termínu, začít studovat můžete kdykoliv a odkudkoliv. ESBM využívá Oxfordský vzdělávací model, kde se propojuje teorie s praxí a rozvíjí se praktické dovednosti posluchačů. Profesionální e-learningový systém obsahuje množství prezentací, přehledů, myšlenkových postupů a dalších studijních materiálů. Během studia se setkáte s nejmodernějšími formami výuky, s kvalitou akreditovanou prestižními zahraničními asociacemi a organizacemi. Studenti nejsou ochuzeni ani o přímá setkání s lektory a dalšími studujícími – interaktivní workshopy slouží k rozvíjení jejich schopností, diskutují se zde reálné příklady z praxe a navazují nové kontakty, prospěšné nejen pro business. Úspěšní absolventi po splnění všech stanovených podmínek získají profesní titul MBA nebo LLM který je uváděn za jménem.

Podobné články