Nárokový balík a jeho podmínky

Posílání balíků do vězení se řídí specifickými předpisy. Na nárokový balík mají skutečně nárok všichni vězni, je ale nutné dodržet jeho povolenou podobu. Co vlastně můžete posílat, a za co hrozí vězni postih? 

Jednou za 3 nebo 6 měsíců

Nárokový balík do vězení je druh zásilky, kterou můžete posílat přímo do věznice. Jedná se o balík do vězení, na který má každý vězeň ze zákona nárok. V případě zasílání do vazby jej můžete poslat jednou za tři měsíce. Pokud posíláte balík do výkonu trestu, můžete tak učinit jednou za půl roku. 

Je potřeba balíčenka

Aby mohl vězeň balíček přijmout, musí mu vychovatel nejprve vystavit takzvanou balíčenku. Až poté je možné balík odeslat. Balíčenka se vystavuje vždy v den, kdy má již vězeň na nárokový balíček skutečně nárok. S vystaveným dokladem je poté možné balík odeslat. 

Co se posílat nesmí

Nárokový balík nesmí obsahovat některé prvky, které jsou přímo dány zákonem a vyhláškami. Jedná se tak například o skleněné obaly, o alkohol, o tabákové výrobky, které nemají český nebo vůbec žádný kolek, o léky, psychotropní látky, zbraně a ostré předměty. Posílat se nesmí ani peníze. Pro to je určen účet věznice, kde se finance vězni posílají pod jeho konkrétním rodným číslem. Posílat se ve většině případů nesmí ani elektronika a pokud ano, jsou zde specificky určeny její parametry. 

Co je naopak dobré poslat

Do vězení se vždy hodí poslat tabákové výrobky s českým kolkem. A to i v případě, že vězeň nekouří. Jedná se totiž o významné platidlo. To ve věznici platí mnohem více než peníze. Cigarety, tabák a tabákové výrobky obecně je proto vždy dobré poslat. Posílají se také potřeby pro hygienu, trvanlivé potraviny, cukrovinky a instantní potraviny. 

Nárokový balík posílejte až v případě, kdy je vězni vydána takzvaná balíčenka. Až v této době bude moci vězeň zásilku přijmout.

Podobné články